Άρθρα

 How to add a SPF record for my mail accounts?

1. Introduction The Problem: Sender Address Forgery. Today, nearly all abusive e-mail messages...

 Inspecting Postfix’s email queue

Για να δείς το περιεχόμενο της ουράς μηνυμάτωνpostqueue -p | morethe above commands display all...

 Πώς μπορώ να δω τα email μέσω WEB (webmail);

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό e-mail του hosting σας μέσω web πηγαίνετε στην εξής...

 Ρυθμίσεις email λογαριασμών για Outlook, Firebird, κ.λ.π

Διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά