Κατηγορίες

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Γιατι όχι απεριόριστο δίσκο και κίνηση δεδομένων

Όπως θα διαβάσετε (Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών - Hosting Service Level Agreement (SLA), η iBS...

  Έχω Dedicated Server. Υπάρχει Documentation για το Control Panel?

Υπάρχει σε μορφή pdf (Acrobat Reader) και μπορείτε να το κατεβάσετε από παρακάτω link. Plesk...

 Πώς μπορώ να δω τα email μέσω WEB (webmail);

Για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό e-mail του hosting σας μέσω web πηγαίνετε στην εξής...

  Τι είναι ένα Domain Name;

Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι ένα τμήμα των διεθνών πόρων του Συστήματος Ονομάτων...

 Είμαι Domain User. Υπάρχει Documentation για το Control Panel?

Υπάρχει σε μορφή pdf (Acrobat Reader) και μπορείτε να το κατεβάσετε από παρακάτω link....