Άρθρα

 HOSTING. Μεταβίβαση ιδιοκτησίας / Αλλαγή επωνυμίας δικαιούχου Domain .gr

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας / Αλλαγή επωνυμίας δικαιούχου Domain .gr Για την μεταβίβαση χρήσης:1. Οι...

 SSL Installation

Διαδικασία εγκατάστασης SSL Let's Encrypt (Plesk) Ελέγχουμε εαν είναι εγκατεστημένο το Let's...

 Αλλαγή Επωνυμίας ή και Μεταβίβαση ιδιοκτησίας .GR Domain

Η διαδικασία Αλλαγή Επωνυμίας ή και Μεταβίβαση ιδιοκτησίας ενός domain.gr πλέον περνάει κάτω από...

 Γιατι όχι απεριόριστο δίσκο και κίνηση δεδομένων

Όπως θα διαβάσετε (Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών - Hosting Service Level Agreement (SLA), η iBS...

 Προσθήκη Domain Alias

Το domain b.com να δείχνει στο domain a.com 1. πάω στο subscription του b.com 2. Πατάω Add Domain...

 Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα [.gr] Domain Name ;

Ένα Domain Name [.gr] αποτελείται από τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη...

 Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name. Τι πρέπει να κάνω;

Ένα Domain Name μπαίνει σε "καραντίνα" από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του και για...

 Ζητήθηκε η εκχώρηση Domain Name με ελληνικούς χαρακτήρες που περιλαμβάνει τον χαρακτήρα "ς", αλλά αυτός καταχωρήθηκε ως "σ". Τι να κάνω;

Κατά την δημιουργία Domain Name που αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει τον...

 Υπάρχουν περιορισμοί χαρακτήρων για τα [.eu] Domain Names;

Ένα Domain Name [.eu] πρέπει να είναι μοναδικό και να πληροί κάποιες προϋποθέσεις: Το λιγότερο...

 Υπάρχουν περιορισμοί χαρακτήρων για τα [.com] Domain Names;

Ένα Domain Name [.com] αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες, μη...

 Υπάρχουν Domain Names [.eu] τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατοχυρωθούν;

Υπάρχουν 3 κατηγορίες Domain Names [.eu] τα οποία δεν είναι διαθέσιμα: 1. Domain Names...

 Τι σημαίνει προσωρινή ενεργοποίηση Domain Name [.gr];

Αφού κατατεθεί μια αίτηση κατοχύρωσης Domain Name στο Μητρώο και για το διάστημα που μεσολαβεί...

 Πόση είναι η ελάχιστη διάρκεια κατοχύρωσης των Domain Names;

Η διάρκεια κατοχύρωσης κάθε Domain Name [.gr] είναι 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία...

 Δεν επιθυμώ να εμφανίζονται τα προσωπικά μου στοιχεία στην αναζήτηση WHOIS. Τι κάνω;

Το id protection είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που σας παρέχεται στην περίπτωση που επιθυμείτε...

  Τι είναι ένα Domain Name;

Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι ένα τμήμα των διεθνών πόρων του Συστήματος Ονομάτων...

  Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης;

Κωδικός Εξουσιοδότησης (Password ή αλλιώς Authorization Code ή EPP/Transfer Authorization Key)...

  Τι είναι ο καταχωρητής (registrar);

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις Eκχώρησης από...

  Αν μου εκχωρηθεί ένα Domain Name [.gr] μπορεί να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο Domain Name, με την ίδια ή άλλη κατάληξη;

Τα Domain Names [.gr] εκχωρούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και...

  Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρίας μου, άρα είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν σαν Domain Name από τρίτο, σωστά;

Κάθε χρήστης που ζητάει ένα Domain Name δηλώνει ότι εν γνώση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων...

  Τι είναι το Domain Name System και οι name servers;

Το Domain Name System ή DNS (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα σύστημα...